Natatanging Ama 2009

Buong kagalakan kong ipinakikilala sa inyo ang Natatanging Ama ng Baranggay Cataning si  GErnesto Villalon Mendoza.

Si G. Mendoza ay isinilang noong ika – 23 ng Oktubre, 1933 sa Baranggay Cataning, lBalanga, Bataan. Siya at ang kanyang kabiyak na si Benedicta ay pinagkalooban ng limang anak na nakatuntong lahat sa kolehiyo, bagama’t isa lang ang nakapagtapos ng apat ng taong kurso at ang apat ay 2 hanggang 3 taong pag – aaral lang naabot. Siya’y nag-aral sa Far Eastern University at kumuha ng Bachelornof Science in Commerce. Bagama’t umabot lamang siya sa ikatlong antas, dahilan na rin sa kanyang pagsisikap ay nakapagtrabaho siya bilang Assistant Foreman sa Saudi Arabi noong 1981 hangang 1986. Naging Staff Supervisor din siya ng Filipinas Life Insurance Company at ngayon ay Pangulo ng Senior Citizen sa aming Barangay.


Comments